Kinderfysiotherapie

Kinderfysio set 1
Wanneer u als ouder vermoedt dat uw kind een probleem heeft in zijn motorisch functioneren, kunt u zich aanmelden bij onze gespecialiseerde kinderfysio voor een specifiek kinderfysiotherapeutisch onderzoek.
Ook wanneer leidsters in de crèche, groepsleiders of leerkrachten of sportinstructeurs vermoeden dat de motorische ontwikkeling van een kind niet leeftijdsadequaat is, kunnen zij ouders adviseren om een consult bij een kinderfysiotherapeut aan te vragen.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Onze kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar

De kinderen die veel gezien worden in de praktijk zijn:

  • Baby’s van 0 tot 2 jaar met o.a. een voorkeurshouding (met of zonder een asymmetrie van het hoofdje), een vertraagde motorische ontwikkeling, overstrekken of erg slap zijn, een orthopedische of neurologische afwijking en huilbaby’s. De zuigelingen worden indien mogelijk aan huis behandeld.
  • Peuters en kleuters met o.a. bewegingsangst, veel vallen, afwijkende voetstand of looppatroon, pijnklachten, orthopedische of neurologische afwijkingen of moeite met specifieke vaardigheden zoals knutselen, tekenen en balvaardigheden.
  • Schoolkinderen (6-12 jaar) met o.a. schrijfproblemen, niet mee kunnen komen met gym of sport en orthopedische of neurologische problemen.
  • Jongeren (12-18 jaar)met o.a. groeipijnen, houdingsproblemen, sportblessures en orthopedische of neurologische afwijkingen.

kinder fysioMet behulp van een intakegesprek, een observatie en een motorisch onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een goed beeld van het motorische niveau van het kind en de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind (afhankelijk van de leeftijd) en ouders een behandelplan op, soms is alleen advies voldoende.

De behandeling is gericht op stimuleren van de motorische ontwikkeling en wordt kindvriendelijk, vaak in een spelvorm, aangeboden waarbij ouders actief betrokken worden bij de behandeling. Hiermee wordt geprobeerd om de voorwaarden te scheppen voor een optimale ontwikkeling van het kind.

 

Wie stelt vast of uw kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie?

De huisarts of specialist kan uw kind naar de kinderfysiotherapeut verwijzen.
Kinderfysiotherapie is ook 'direct toegankelijk'.  Dat betekent dat u geen verwijzing van een arts nodig heeft om een kinderfysiotherapeut te consulteren. Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Kijk hier voor verder informatie.